programma (in english) | foto's of this lab

Teken lab 1 Dinsdag 14 september

Pietsjanke Fokkema: machines tekenen
De expositie van de “machines” van Wim Vonk nemen we tot uitgangspunt om zelfbedachte machines te gaan tekenen; laat je inspireren en gebruik je fantasie

Wim Vonk: machinaal tekenen. 
Tekenen als handeling niet als hoogstpersoonlijke gemoedsuiting, maar als een automatische mechanische  handeling, waarin het tempo van de handeling en het formaat van de drager uitgangspunt zijn. Seismografisch registrerend.

Tekenlab 2 woensdag 15 september

Pietsjanke Fokkema: plattegrond tekenen
De omgeving van Ruigoord nemen we als uitgangspunt om een plattegrond van de omgeving te maken; alsof je in de lucht hangt teken je vanuit je fantasie de plattegrond van de omgeving.

Wim Vonk: tekenen als performance
Tekenen van binnen naar buiten, ook in deze workshop staat het Tekenen als handeling centraal, maar dan vanuit de menselijke (je eigen) maat.

Tekenlab 3 donderdag 16

Pietsjanke Fokkema: kelders en onderaardse gangen
Bedenk wat er onder de grond zou kunnen zijn; onder Ruigoord of onder Amsterdam of elders; in Turkije, in Cappadocie, bestaat er een hele stad die onder de grond is gebouwd; maar je kan het ook psychologisch opvatten.

Wim Vonk: tekenen zonder potlood
Tekenen met terplekke gevonden materiaal

aanmelden

Er kan op de 6 workshops afzonderlijk worden ingeschreven. Dat kan ook door een email te sturen met vermelding van afdeling, studie jaar, telefoonnummer en emailadres. aanmelden@tekenlab.nl

Verzamelpunt: de grote schuur

overige deelnemers

Omdat dit Tekenlab ook voor andere belangstellenden openstaat wordt van alle deelnemers gevraagd 3 of 4 recente tekeningen mee te nemen.

kosten

Rietveld studenten: geen
Overige deelnemers: 37,50 per workshop, inclusief materiaal

foto's of this lab

Middeleeuws Tekenproject

RC de Ruimte